srovnávací a klamavá reklamaV tomto článku si dáme do souvislostí srovnávací a klamavou reklamu. Co si pod těmito dvěma pojmy představit? To se dozvíte na dalších řádcích. Obě formy reklamy mohou představovat nekalosoutěžní jednání. Srovnávací reklama je však do určité míry přípustná. Setkat se s nimi můžete všude kolem sebe a mnoho lidí má pocit, že se jedná o něco nekalého.

Do 1.1.2001 byla srovnávací reklama nelegální a až od tohoto data bylo v obchodním zákoníku vymezeno, kdy je možné srovnávací reklamu použít a za jakých podmínek. Jestliže je tato forma reklamy objektivní a splňuje podmínky fair-play, dá se použít. Nesmí však nepravdivými údaji přitěžovat konkurenci.

Kdy je přípustná srovnávací reklama

Zmíníme si několik základních bodů, ve kterých je možné srovnávací reklamu použít. Je přípustná, pokud neklame, nevyužívá klamavé obchodní praktiky a nezatěžuje nepravdivými údaji. Může být použita pouze při srovnávání stejného zboží či služby, případně pokud se zboží a služby využívají ke shodnému účelu. Využívá se pro objektivní srovnávání jedné či více podstatných, důležitých a ověřitelných vlastností. Nesmí zlehčovat soutěžitele a jeho postavení či činnosti. Srovnávací reklama nenabízí zboží nebo služby, jako jsou napodobeniny nebo reprodukce zboží či služeb označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.

Co to je klamavá reklama

Tato forma reklamy není přípustná za žádných podmínek, jelikož porušuje hospodářskou soutěž. Jedná se o nekalosoutěžní jednání, které spočívá v šíření informací o podniku, které mohou vyvolat klamavou představu o spotřebitelů. Tento klam můžeme šířit o vlastním nebo o cizím podniku a získáme tak prospěch na úkor dalších účastníků hospodářské soutěže.

Může se jednat o mluvený či psaný projev, fotografie nebo tato reklama může být využita i přes další kanály a média. Ačkoliv mohou být údaje pravdivé, je tato reklama vnímána jako nepřípustná, jelikož může uvést ostatní v omyl. Na druhou stranu, pokud budete v reklamě přehánět, nejedná se hned o klamavou reklamu, jelikož spotřebitel tento "trik" snadno odhalí.

Klamavá reklama se dá definovat několika charakteristikami a posuzuje se podle celá řady kritérií. Při jejím posouzením se tedy berou v potaz vlastnosti zboží a služeb nebo očekávané výsledky použití. Dále se pracuje s cenou a způsobem, jakým se počítá. Posuzují se také podmínky dodání zboží a poskytnutí služby.

Srovnávací a klamavá reklama v zákonech

Aktuálně tyto formy reklamy definuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Dále tuto problematiku najdete upravenou v zákonech o regulaci reklamy nebo o ochraně spotřebitele. Tyto zákony vám určitě doporučujeme nastudovat, než se pustíte do jakéhokoliv srovnání. Pokud byste totiž použili nekalou reklamu, hrozila by vám vysoká pokuta.

V novém občanském zákoníku, který nahradil v mnoha aspektech občanský zákoník, je srovnávací reklama vymezena jako reklama, která přímo či nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či služby. Úprava srovnávací reklamy je zde o něco liberálnější, a to především v podobě eliminace ustanovení týkajících se zvláštní nabídky nebo vyvolání možnosti záměny. Je těžší uplatnit srovnávací reklamu ne dříve.