marketingová propagaceChcete efektivně propagovat svou firmu? V našem článku najdete mnoho užitečných tipů, které vám s propagací vašeho byznysu mohou pomoci. Je mnoho forem reklamy, které můžete v běžné praxi použít. V dnešním článku se s nimi seznámíme a v příštích článcích se na ně zaměříme o něco důkladněji. Mnoho lidí si pod pojmem "propagace" představí pouze reklamu. Dnes se ale dozvíte, že to znamená mnohem více než to.

Marketingová propagace se jinými názvy označuje také jako propagační nebo komunikační mix. V praxi se setkáváme celkem s osmi druhy propagace. Jedná se o propagaci obchodní, výrobní, zdravotní, politickou, sportovní, kulturní, ekologickou a společenskou. Základem propagace je zaujmout potenciální klienty a zákazníky, přimět je, aby si koupili náš produkt.

5 způsobů propagace

Jedním ze způsobů propagace je už zmíněná reklama. Mezi ty ostatní patří podpora prodeje, public relations, osobní prodej a direct marketing. Jedná se o tzv. komunikační mix, kterým byste měli obeznámit svou cílovou skupinu s tím, jaké služby či výrobky nabízíte.

Reklama jako součást propagace

Reklama k marketingové propagaci neodmyslitelně patří. Běžně si reklamu můžete zprostředkovat přes masová media a tím dosáhnout kýženého efektu. Podle produktu, který prodáváte, nebo služby, co nabízíte, je dobré vybrat i vhodné médium. Reklama je totiž často drahá a vy přece nechcete své finanční prostředky vynaložit neefektivně. Samotná propagace se vždy zaměřuje na cílové skupiny zákazníků. Znáte svou cílovou skupinu? Umíte ji zaujmout? Jsou jí rodiny, senioři, děti nebo lidé, co žijí single? Samozřejmě můžete mít i více cílových skupin. Reklama je neosobní formou, která má samozřejmě i určité nevýhody. Lidé jsou v současnosti již reklamou přesycení a přestávají ji vnímat. Musíte v ní tedy opravdu dokázat zaujmout.

Osobní prodej

Osobní prodej je dalším oblíbeným způsobem marketingové propagace. Jako jeho výhodu můžeme označit, že se dá snadno přizpůsobit potřebám každého zákazníka a lehce získává zpětnou vazbu. Bohužel však vyžaduje vyšší investici.

Podpora prodeje

Pod podporou prodeje si můžete představit různá opatření, která si kladou za cíl zvýšit prodejnost produktu. Jedná se o slevy nebo třeba i o akce 2v1 apod. Bohužel působí pouze krátkodobě, jinak ale podnítí k nákupu, jsou flexibilní, zatraktivní váš výrobek a také díky nim získáte rychlou zpětnou vazbu.

Direct marketing

I přímý marketing je v této oblasti velmi rozšířený. Jedná se o formu propagace, která je přímo adresovaná zákazníkovi. Může se jednat o doručení reklamy do poštovní schránky, mailem nebo i telefonicky. Aby direct marketing mohl fungovat, je potřeba mít vymezenou cílovou skupinu a budovat vztahy se svými zákazníky. Snadno změříte výsledky svého snažení a jste schopni reagovat na názory svých zákazníků. Dá se lehce propojit i s dalšími nástroji. Bohužel je nutné vlastnit technické zázemí a kontakty, které především v počátku byznysu mohou chybět. Ani náklady na tuto formu propagace nejsou zrovna zanedbatelné.

Propagace na internetu

Kdo dnes není na internetu, jako by ani neexistoval. Zde se můžete prezentovat především přes své webové stránky. Pokud prodáváte nějaké zboží, určitě si zařiďte i e-shop. Zde lidé mohou snadno přidávat své názory a vy na ně můžete přímo reagovat. Jelikož je ale v mnoha oborech už poměrně vysoká konkurence, může být těžké zpočátku prorazit. Důležité je se však nenechat zastrašit. Propagace na internetu dobře funguje, pokud ji svěříte do rukou specialistovi, který se v této problematice opravdu vyzná.

Propagace firmy efektivně

Jak tedy efektivně propagovat svou firmu? Pokuste se najít nejvhodnější způsoby, a ty ve svém byznysu využívejte. Především zpočátku je možné, že reklama nebude tak efektivní, jak jste si od ní slibovali. Vše ale chce svůj čas. Do propagace firmy byste tedy rozhodně měli investovat i v počátcích podnikání, ačkoliv bude pár měsíců až let trvat, než se vám vynaložené prostředky vrátí zpátky.