reklama v tiskuTisková reklama je jednou z nejrozšířenějších reklam vůbec. Když si zakoupíte noviny či časopis, reklamu není téměř možné přehlédnout. Většinou zabírá několik stránek z celého magazínu. Některé časopisy na reklamě vydělávají velké peníze a čtenáři si pak stěžují, že za nic jiného než za reklamy neplatí. I tak ale mohou mít velký dopad, obzvlášť pokud jsou publikovány v tisku, který je zaměřen na jejich vlastní cílovou skupinu.

Deníky jsou tedy stále velmi oblíbené reklamní nosiče. Můžete si vybrat, zda svou reklamu budete publikovat v celostátním nebo pouze v regionálním deníku. Pro každý obor je vhodný jiný způsob umístění reklamy a nedá se tedy nijak obecně radit. Jestliže však máte pouze regionální působnost, je zbytečné si platit celostátní reklamu, protože se může stát, že nebude mít tak velký dopad a navíc bude i dražší. Kromě klasických reklamních sdělení přichází v úvahu také sponzoring nebo pr články. Možností jak reklamovat v tisku je dnes celá řada.

Bohužel bychom mohli říci, že síla tisku postupně slábne, jak čím dál více lidí hledá informace na internetu. Zatímco některé weby mají své noviny a časopisy, které se stále vyplatí kupovat, jiné nemají jinou než elektronickou verzi nebo jsou dostupné pouze online. Náklady na tisk totiž mohou být vysoké, že se nevyplatí časopis už ani tisknout. Nebo jeho cílová skupina je tak malá, že vaše reklama nebude mít ani žádný velký efekt. To vše je potřeba si důkladně promyslet, než se pro konkrétní reklamní medium rozhodnete.

Jak umístit inzerci v tisku

Existuje několik možností, jak umístit svou reklamu do tisku. Umístění vždy záleží na konkrétním deníku. Můžete reklamu mít přímo v inzerci nebo třeba na samostatné stránce - či na více stránkách magazínu. Jestliže si zvolíte inzerci, měla by vaše reklama dobře tematicky zapadnout. Zároveň by ale měla obsahovat výzvu k akci a donutit čtenáře, aby si vaši firmu vyhledali. Větší sílu mají samozřejmě reklamy v časopisech, které jsou barevné, než v černobílých novinách. Mnohem lépe se zde totiž pracuje s grafickou stránkou reklamního sdělení, které má na potenciální čtenáře a vaše klienty mnohonásobně vyšší dopad než jen obyčejný text.

Výhody a nevýhody reklamy v tisku

Hlavní velkou výhodou je, že čtenář s vaší reklamou stráví více času než například televizní divák. Reklama v televizi trvá třeba jen pouhých 30 sekund a pokud není atraktivní, nikdo jí nebude věnovat pozornost. Reklamu v tisku má však čtenář na očích mnohem déle, navíc pokud je na zajímavé stránce, může se k ní i vrátit.

Nevýhodou této reklamy je, že může mít opravdu jen malé cílení a vás tak bude stát zbytečně vynaložené prostředky, kterými nic nezískáte. Toto se ale dá předem prověřit. Proto neváhejte a chtějte po vydavateli všechny informace, podle kterých posoudíte, že se jedná o opravdu zajímavou nabídku.