E-mailing

E-mailing je označení pro marketingové postupy, při kterých se používá především elektronická komunikace. Reklama se šíří přes e-mail, internet a další moderní technologie, které využívají datové připojení. Obsah a forma sdělení by měla být taková, aby byla těmito kanály snadno a srozumitelně přenositelná. Jedná se o přímou cestu k zákazníkům, kteří by ale měli s tímto způsobem reklamy souhlasit. Jestliže si nepřejí ji dostávat, máte povinnost jejich adresu ze svého seznamu vyřadit. E-mailing je oblíbený způsob, který lze dělat poctivě, levně a také spolehlivě.

Komunikační audit

Pod pojmem komunikační audit si můžete představit zhodnocení vnější komunikace firmy, které se zpracovává za určité období. Vyhodnocuje se mediální přítomnost firmy po kvantitativní i kvalitativní stránce. Řeší se analýza příčin nedostatečné nebo dokonce negativní medializace. Jedná se o důležitý podklad, který hraje roli při zpracování strategie firemní komunikace. Jednotlivá opatření je vhodné procházet pečlivě krok za krokem. Nezapomeňte na žádný typ, který vaše společnost při propagaci využívá.

Sales promotion

Sales promotion je soubor marketingových nástrojů, který se využívá ke krátkodobé podpoře prodeje. Podporuje se tímto způsobem především prodej spotřebního zboží. Úkolem sales promotion je krátkodobě zvýšit povědomí o značce nebo o produktu. Jako nástroj se zde využívají různé slevy či výprodeje a další reklamní kampaně. Oblíbené je třeba také i rozdávání vzorků nebo dárků k zakoupenému produktu. Sales promotion je možné efektivně podpořit ještě mediální reklamou, například reklamou v televizi nebo v časopisech či novinách.

Reklamní kampaň

Pod pojmem reklamní kampaň můžeme rozumět souhrn nástrojů, které se využívají při reklamní komunikaci tak, aby oslovily širokou veřejnost nebo cílovou skupinu zákazníků. Reklamní kampaň je tvořena několika dílčími kampaněmi. Jedná se třeba o televizní, rádiovou nebo tiskovou reklamu. Jako podpora pak slouží například přímý marketing, sales promotion aktivity nebo různá reklamní sdělení. Reklamní kampaň by měla být informativní, reaktivní a neadresovaná. Jejím cílem je vyvolat konkrétní reakci - koupi produktu či objednávku služby.

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace zastřešuje veškeré formy komerční a nekomerční komunikace, které si kladou za cíl podpořit marketingovou strategii firmy. Jedná se o komplexní obor, který využívá dostupných marketingových prostředků. Dříve se komunikace dělila na podlinkovou a nadlinkovou. Dnes se však toto členění již nevyužívá a na místo něj se prosazuje jednotná personalizovaná komunikace. Marketingová komunikace by neměla být nikdy omezována pouze na reklamu, jelikož bere v úvahu i public relations, přímý marketing, sales promotion a další nástroje.